Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Lạng Sơn hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày cập nhật 29/06/2022
 Đến thời điểm này, Lạng Sơn đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây được coi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh.

 

 

 

 

Theo đó, 505/505 Đoàn cấp cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 398 Đoàn cấp cơ sở khối xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp; 107 Đoàn trường học); Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng là đơn vị Đoàn cơ sở đầu tiên tổ chức Đại hội Đoàn và xã Hùng Việt, huyện Văn Lãng là đơn vị Đoàn cơ sở cuối cùng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Như vậy đến thời điểm này, Đại hội Đoàn cấp cơ sở đã hoàn thành. Nhìn chung, công tác chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo hướng dẫn. Quy trình tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Báo cáo chính trị cơ bản đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. 

 

 

Bên cạnh đó, công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo sớm, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn và sát với tình hình thực tiễn. Do đó, tất cả các đại hội đều bầu đủ số lượng Ủy viên BCH, lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

Trong khuôn khổ của Đại hội, các cơ sở Đoàn đã thể hiện sự sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình báo tường, trưng bày sản phẩm đặc sản của địa phương  vừa để chào mừng Đại hội, vừa để quảng bá mô hình của thanh niên phát triển kinh tế. 

 

 

Để có được sự thành công, từ thực tiễn chỉ đạo Đại hội điểm tại một số cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, nâng cao chất lượng Đại hội Đoàn cấp cơ sở như ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; phân công các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Văn phòng và các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn theo dõi công tác tổ chức, tham dự, chỉ đạo, nắm tình hình tại Đại hội cấp cơ sở theo đơn vị được phân công phụ trách. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, đôn đốc công tác chuẩn bị Đại hội, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị trong quá trình chuẩn bị xây dựng văn bản, tài liệu đại hội, công tác nhân sự, tuyên truyền.

 

 

Sự thành công của các đại hội đã khẳng định được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Huyện, Thành đoàn và cấp ủy các cấp, cũng như tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của các đơn vị. Thành công của Đại hội Đoàn cấp cơ sở sẽ tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. /.

 

 
doanthanhnien.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 711.607
Truy cập hiện tại 52