Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Phổ biến kiến thức
Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí hộ tịch trên địa ban tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 11 tháng 01 năm 2021 Uỷ ban thường vụ ban hành hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 11 tháng 01 năm 2021 Bộ Nội Vụ ban hành thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhaandaan các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trong nhiều trường hợp, lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần đến tuổi nhưng sức khỏe không còn đảm bảo… có thể về hưu sớm mà vẫn được hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp. Vậy, chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 của người lao động (NLĐ) quy định như...

Năm 2021 là năm kinh tế xã hội có nhiều biến động do ảnh hưởng của Covid-19 nên ảnh hướng rất nhiều đến chính sách tiền lương trong đó có mức lương cơ sở năm 2021. Vậy quy định về lương cơ sở năm 2021 sẽ thế nào?

Ngày 03 tháng 03 năm 2021 Chính Phủ ban hành Nghị Định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.061
Truy cập hiện tại 471