Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xã Thượng Quảng, giai đoạn 2015 - 2020
Ngày cập nhật 20/05/2020

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xã Thượng Quảng, giai đoạn 2015 - 2020

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

 xã Thượng Quảng, giai đoạn 2015 - 2020

                   

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông.

          Thực hiện Công văn số 450/UBND-NV ngày 09 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện V/v triển khai một số nội dung liên quan đến “Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến”

Để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào trên địa bàn xã Thượng Quảng, giai đoạn 2015 - 2020. Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân huyện xét khen thưởng các tập thể, cá nhân như sau:

I. Tập thể: (01 tập thể)

1. Thôn 7, xã Thượng Quảng

II. Cá nhân: (02 cá nhân)

1. Bà Ngọc Thị Mai, thôn 1, xã Thượng Quảng.

2. Ông Đặng Trợ, thôn 6, xã Thượng Quảng.

          Kính trình Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông xem xét khen thưởng./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 711.609
Truy cập hiện tại 45