Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
"BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND XÃ THƯỢNG QUẢNG THÁNG 1
Ngày cập nhật 10/09/2021
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND XÃ THƯỢNG QUẢNG
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021
(Sử dụng số liệu tại Phần mềm tiếp nhận và trả kết quả xã)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.357
Truy cập hiện tại 567