Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Triển khai cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử   và Hue-s tại xã Thượng Quảng  
Về việc tập huấn ứng dụngCNTT cho CBCC năm 2024  
Ngày 31 tháng 5 năm 2024. UBND xã Thượng Quảng đã ban hành các quyết định về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng các thôn trên địa bàn xã: Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc Kiện toàn tổ công nghệ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.366
Truy cập hiện tại 566