Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Quyết định kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 07/06/2024

Ngày 31 tháng 5 năm 2024. UBND xã Thượng Quảng đã ban hành các quyết định về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng các thôn trên địa bàn xã: Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 1- Tà Rầu; Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 2- A Răng; Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 3 - AKa; Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 4- A Rò; Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 5- Vinh Giang; Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 6- Vinh Hưng; Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 7- Vinh Mỹ.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng UBND xã
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.865.495
Truy cập hiện tại 353