Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
ISO 9001 - 2015
Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước tại UBND xã Thượng Quảng
Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Thượng Quảng năm 2024  
Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Thượng Quảng, quý I năm...
Quyết định về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND xã năm 2024
Ké hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Thượng Quảng năm 2024  
Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Thượng Quảng  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.344
Truy cập hiện tại 568