Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Thượng Quảng đã ban hành Thông báo số 30/TB-UBND về lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã năm 2022
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA UBND XÃ THƯỢNG QUẢNG
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA UỶ BAN NHÂN  DÂN XÃ THƯỢNG QUẢNG      
UBND xã Thường Quảng tổ chức họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5/2020.  
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp triển khai công tác khai báo y tế toàn dân trên địa bàn xã  
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tại phiên họp thường kỳ  KT-XH, ANQP tháng 2/2020  
UBND xã tổ chức họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH tháng 4  
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tại Hội nghị triển khai công tác CCHC, Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020   
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tại Hội nghị triển khai Tổ chức phát động xây dựng nông thôn mới và phong trào làm vườn năm 2020
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.160
Truy cập hiện tại 492