Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Ngày cập nhật 30/03/2021
Thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
16/03/2021 7:49:34 SA
 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đón thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; ứng phó có hiệu quả dịch Covid-19; ngày 11/3/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1963/UBND-KH, theo đó yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế đề cao trách nhiệm người đúng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu ngay từ đầu năm mới; tổ chức thực hiện Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/01/2021 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và 06 chương trình trọng điểm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ đầu năm. Quán triệt, cụ thể hóa các hoạt động của ngành, đơn vị mình; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; đổi mới tư duy, phương thức quản lý điều hành.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và cả hệ thống chính trị (cấp tỉnh, huyện, xã) cùng vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh và các Ban Chỉ đạo địa phương tập trung chỉ đạo, chủ động kịch bản, phương án ứng phó; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông; xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh.

3. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; triển khai việc tháo gỡ khó khăn của các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh gặp vướng mắc; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đấy giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện ngay từ đầu năm. Xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể trong năm 2021, trong đó phải tính đến yếu tố ảnh hưởng bất lợi của dịch bệnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân; phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng; phát huy truyền thống Tết trồng cây, triển khai tốt kế hoạch trồng rừng, tập trung bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

6. Sở Công thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Phối hợp Cục Quản lý thị trường theo dõi, quản lý chặt chẽ giá cả thị trường; phòng, chống buôn lậu, gian lận xuất xứ và gian lận thương mại.

7. Sở Tài chính tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2021.

8. Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông sau đợt nghỉ Tết; chỉ đạo tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật các phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn; thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và phối hợp cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch lễ hội gắn với an toàn phòng chống dịch Covid-19; hạn chế hoặc dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người để giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh.

11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nắm chắc tình hình lao động, việc làm sau Tết và có giải pháp đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các nhà máy sử dụng nhiều lao động; phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2021, giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ thông tin.

12. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, nhất là về phòng, chống dịch bệnh và về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

13. Công an tỉnh Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông, chạy xe quá tốc độ quy định. Chủ động công tác phòng ngừa cháy, nổ, nhất là tại lễ hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm buôn bán ma túy, hoạt động tín dụng đen.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác tuyển quân theo kế hoạch; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến biên giới, an ninh biên giới theo thẩm quyền.

15. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thôn tin điện tử tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, niềm tin và quyết tâm ngay từ những ngày đầu của năm mới; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế thực hiện nghiêm túc, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 606.088
Truy cập hiện tại 10