Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA UBND XÃ THƯỢNG QUẢNG
Ngày cập nhật 15/06/2023

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6

NĂM 2023 CỦA UBND XÃ THƯỢNG QUẢNG

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân xã tháng 5 năm 2023.

          Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê, Ủy ban nhân dân  xã ban hành Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 với các nội dung sau:

TT

Nội dung

Người tham

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND xã

1

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Hoàng Vĩnh Tố

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

2

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7 năm 2023

Đ/c Lê Xuân Đò

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

3

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Lê Xuân Đò

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

4

Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Hoàng Văn Mon

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

5

Báo cáo công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đ/c Hoàng Văn Tiến

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

II

Kế hoạch, Báo cáo, Phương án, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch,  PCT UBND xã

1

Chương trình công tác tháng 7 của UBND xã

Đ/c Hoàng Vĩnh Tố

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

2

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Lê Xuân Đò

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Trước 18/6

3

Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Lê Xuân Đò

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Theo quy định

4

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Hoàng Văn Mon

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

5

Báo cáo công sơ kết tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Hoàng Văn Mon

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

6

Phương án PCTT và TKCN năm 2023

Đ/c Trần Văn Triền

Đ/c Hồ Văn Bó

Tháng 6

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND xã chủ trì

I

Các hội nghị

 

1

 Họp UBND xã thường kỳ KTXH tháng 7

Văn phòng

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

 

2

Sơ kết sản xuất Nông nghiệp vụ Đông xuân 2022 - 2023

Đ/c Trần Văn Triền

Đ/c Hồ Văn Bó

Tháng 6

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế

1

Đẩy mạnh phong trào chăm sóc lập vườn; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng cam, chuối và các loại cây màu đạt theo kế hoạch

Đ/c Trần Văn Triền

Đ/c Hồ Văn Bó

Tháng 6

2

Tiếp tục tiêm phòng cho gia súc đạt chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao

Thú y xã

Đ/c Hồ Văn Bó

Tháng 6

3

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn.

Đ/c Hoàng Văn Tiến

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

4

Đôn đốc các ngành, các thôn thực hiện công tác thu ngân sách năm 2023 đạt kế hoạch

Đ/c Lê Thị Hạnh

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

5

Đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đ/c Hoàng Văn Tiến

Đ/c Hồ Văn Bó

Tháng 6

6

Kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm rừng trái phép; phòng cháy chữa cháy rừng

Kiểm lâm địa bàn, Địa chính

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

7

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh và Kết luận 270 của UBND tỉnh

Kiểm lâm địa bàn, Địa chính

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Đ/c Phạm Minh Dậu

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

2

Kiểm tra hệ thống loa đài chuẩn bị kỳ họp HĐND xã 6 tháng đầu năm

Đ/c Phạm Minh Dậu đôn đốc đ/c Trần Thị Đình Ngọc

Đ/c Hồ Văn Bó

Tháng 6

3

Đẩy mạnh tuyên truyền hạn chế sinh con thứ 3 trở lên

Trưởng Trạm Y tế

Đ/c Hồ Văn Bó

Tháng

 6

4

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2023

Đ/c Phạm Minh Dậu

Đ/c Hồ Văn Bó

 

4

Tiếp tục tuyên truyền, tư vấn để người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Đ/c Phạm Minh Dậu

Đ/c Hồ Văn Bó

 

6

Tiếp tục thực hiện các chương trình MTQG; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đ/c Phạm Minh Dậu

Đ/c Hồ Văn Bó

 

7

Chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, bệnh thủy đậu, bạch hầu; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Đ/c Phạm Minh Dậu

Đ/c Hồ Văn Bó

 

8

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Đ/c Phạm Minh Dậu

Đ/c Hồ Văn Bó

 

9

Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người tham gia; cấp thẻ BHYT nhanh chóng, kịp thời, chính xác đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng khi tham gia và thụ hưởng các chính sách về BHXH, BHYT theo quy định

Đ/c Phạm Minh Dậu

Đ/c Hồ Văn Bó

 

10

Tuyên truyền, vận động các đối tương đã hết hạn thẻ BHYT để nối hạn kịp thời

Đ/c Phạm Minh Dậu

Đ/c Hồ Văn Bó

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Chuẩn bị tốt công tác huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị năm 2023

BCHQS xã

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

2

Hoàn thành công tác thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn

Công an xã

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

3

Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, kỷ cương kỷ luật hành chính

Văn phòng

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

4

Chuẩn bị các nội dung về công tác Tư pháp để huyện kiểm tra

Tư pháp

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

5

Chuẩn bị các nội dung về công tác CCHC, văn thư lưu trữ để huyện kiểm tra.

Đ/c Lê Xuân Đò

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

6

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

Tư pháp

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

7

Đôn đốc CBCC tham dự Hội thi trực tuyến CCHC năm 2023

Đ/c Lê Xuân Đò

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

8

Đôn đốc các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tích hợp ý kiến chỉ đạo và các phần mềm dùng chung

Đ/c Hoàng Vĩnh Tố

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

9

Ban hành các quyết định, thông báo phân công lại nhiệm vụ cán bộ, công chức UBND xã.

Đ/c Hoàng Vĩnh Tố

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

10

Đẩy mạnh cập nhật, đăng tin, bài, xây dựng đầy đủ các chuyên mục trên trang thông tin điện tử xã

Văn phòng

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

11

Đôn đốc hoàn thành các nội dung báo cáo, tờ trình, nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND xã

Đ/c Hoàng Vĩnh Tố

Đ/c Phạm Xuân Vinh

Tháng 6

           

Yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình công tác tháng 6 năm 2023.

 Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND xã và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.025
Truy cập hiện tại 464