Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Dự án, hạng mục đầu tư
Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 Theo hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước huyện Nam Đông
Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Thượng Quảng đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:Nạo vét khơi thông...
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 04: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình công trình: Sửa chữa nhà làm vệc xã Thượng Quảng Hạng mục: Cải tạo khối nhà 07 phòng làm việc...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm vệc xã Thượng QuảngHạng mục: Cải tạo khối nhà 07 phòng làm việc và nhà vệ...
Về việc xin phê duyệt chủ trương và thỏa thuận quy mô đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường và cầu bản thôn 6, xã Thượng Quảng
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 , Uỷ ban nhân dân xã Thượng Quảng đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè khắc phục...
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nhà xe Ủy ban nhân dân...
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch giao thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường thôn 6 xã Thượng Quảng  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.890.021
Truy cập hiện tại 466